StressMarq开学送好礼,离子通道抗体,折后买二送一!

发布者:365bet怎么进_365bet玩法技巧_365bet买彩票安全码科技发布时间:2019-09-03

分享按钮

?

sm-1.jpg?

?

??????? 总以为开学遥遥无期,转眼就要各奔东西了,快乐的假期总是那么短暂,开学肯定有一大堆实验要补吧,别急,365bet怎么进_365bet玩法技巧_365bet买彩票安全码为您准备了一大波好礼,StressMarq离子通道全线抗体大放价啦!

?

??????? 离子通道受体,通常简称为离子通道,是一些多聚体的孔形成膜蛋白。离子通道的功能是通过打开和闭合他们的通道来控制穿膜电流从而建立膜电位。在离子通道中,离子顺着浓度梯度运输,而离子泵/载体是逆离子梯度主动运输离子。离子通道可以根据他们不同的门控方式或者穿过通道的离子类型来分类。

?

??????? 电压门控通道通过对膜电位的反应来控制通过通道的离子流。配体门控通道通过对结合细胞外特定配体的反应来控制开关。

?

??????? StressMarq此次促销产品包括:水通道蛋白抗体环腺苷酸离子通道抗体、瞬时受体电位 (TRP) 离子通道抗体、钙离子通道/钾离子通道/钠离子通道相关抗体,产品类别齐全,且全部抗体均含有23种囊括全光谱系列的标记可供选择。

?

活动时间:即日起-2019年11月30日

促销品目:离子通道相关抗体

活动对象:中国区终端客户

活动详情:1.促销产品,直享6折特价(见活动品目列表)。

????????????????? 2.一次购买两支抗体,赠送价值888元的任意12ug离子通道系列抗体一支(见赠送品目列表)。

?

??????? 活动产品列表:

?

产品货号 产品名称 规格 常规价 促销价
SMC-239D ENaC alpha Antibody 100ug 4543 2726
SMC-239D-A390 ENaC alpha Antibody: ATTO 390 100ug 5282.2 3169
SMC-239D-A488 ENaC alpha Antibody: ATTO 488 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-A565 ENaC alpha Antibody: ATTO 565 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-A594 ENaC alpha Antibody: ATTO 594 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-A633 ENaC alpha Antibody: ATTO 633 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-A655 ENaC alpha Antibody: ATTO 655 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-A680 ENaC alpha Antibody: ATTO 680 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-A700 ENaC alpha Antibody: ATTO 700 100ug 5266.8 3160
SMC-239D-ALP ENaC alpha Antibody: Alkaline Phosphatase 100ug 5174.4 3105
SMC-239D-APC ENaC alpha Antibody: APC 100ug 5251.4 3151
SMC-239D-APCCY7 ENaC alpha Antibody: APC/Cy7 100ug 6391 3835
SMC-239D-BI ENaC alpha Antibody: Biotin 100ug 5205.2 3123
SMC-239D-DY350 ENaC alpha Antibody: Dylight 350 100ug 5497.8 3299
SMC-239D-DY405 ENaC alpha Antibody: Dylight 405 100ug 5313 3188
SMC-239D-DY488 ENaC alpha Antibody: Dylight 488 100ug 5159 3095
SMC-239D-DY594 ENaC alpha Antibody: Dylight 594 100ug 5189.8 3114
SMC-239D-DY633 ENaC alpha Antibody: Dylight 633 100ug 5112.8 3068
SMC-239D-FITC ENaC alpha Antibody: FITC 100ug 5143.6 3086
SMC-239D-HRP ENaC alpha Antibody: HRP 100ug 5082 3049
SMC-239D-P594 ENaC alpha Antibody: PE/ATTO 594 100ug 5374.6 3225
SMC-239D-PCP ENaC alpha Antibody: PerCP 100ug 5251.4 3151
SMC-239D-RPE ENaC alpha Antibody: RPE 100ug 5220.6 3132
SMC-239D-STR ENaC alpha Antibody: Streptavidin 100ug 5236 3142
SMC-240D ENaC beta Antibody 100ug 4543 2726
SMC-241D ENaC beta Antibody 100ug 4543 2726
SMC-242D ENaC alpha Antibody 100ug 4543 2726
SMC-300D Cav1.2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-301D Cav1.3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-302D Cav1.3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-303D Cav3.2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-304D HCN1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-305D HCN2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-306D HCN3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-307D KCNQ1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-308D KCNQ2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-309D KCNQ4 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-310D Kir2.1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-311D Kir2.2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-312D Kir2.3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-313D Kv3.1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-314D Nav1.7 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-315D TrpC4 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-316D TrpM7 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-317D Cav beta 1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-318D Cav beta 4 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-319D TrpV3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-320D HCN4 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-323D Slo2.2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-324D Slo2.1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-326D Slo3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-330D BK Beta 3a Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-331D BK Beta 2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-332D Cav beta 2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-333D GluN2B/NR2B Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-334D TrpV3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-335D Kv3.4 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-337D GluN2B/NR2B Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-342D Nav1.8 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-343D TrpC7 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-344D TrpC5 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-399D Copper Transporting ATPase 2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-405D Cav3.1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-417D NALCN Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-421D TARP Gamma2/Stargazin Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-422D TARP Gamma2/4/8 (Stargazin) Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-427D ASIC1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-456D VDAC1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-473D TASK1 Potassium Channel Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-485D Nav beta2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-490D Nav beta3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-491D Kir6.1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-492D Kv3.2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-493D GABA A Receptor Epsilon Antibody 100ug 4527.6 2717
SMC-494D GABA A Receptor Alpha 5 Antibody 100ug 4527.6 2717
SPC-403D ENaC alpha Antibody 100ug 4681.6 2809
SPC-404D ENaC beta Antibody 100ug 4681.6 2809
SPC-405D ENaC gamma Antibody 100ug 4681.6 2809
SPC-502D Aquaporin 1 Antibody 100ug 4527.6 2717
SPC-503D Aquaporin 2 Antibody 100ug 4527.6 2717
SPC-504D Aquaporin 3 Antibody 100ug 4527.6 2717
SPC-505D Aquaporin 4 Antibody 100ug 4527.6 2717
SPC-700D Kir4.1 Antibody 100ug 4543 2726

注:如SMC-239D所示,以上抗体可提供近23种偶联直标的抗体,包括:HRP,AP,APC,PE,生物素,链霉亲和素,FITC以及ATTO系列及Dylight系列全光谱荧光标记,详情点击了解

?

赠送品目列表:

货号 产品名称 规格 常规价 促销价
SMC-239S ENaC alpha Antibody 12 ug 888 0
SMC-240S ENaC beta Antibody 12 ug 888 0
SMC-241S ENaC beta Antibody 12 ug 888 0
SMC-242S ENaC alpha Antibody 12 ug 888 0
SMC-300S Cav1.2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-301S Cav1.3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-302S Cav1.3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-303S Cav3.2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-304S HCN1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-305S HCN2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-306S HCN3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-307S KCNQ1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-308S KCNQ2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-309S KCNQ4 Antibody 12 ug 888 0
SMC-310S Kir2.1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-311S Kir2.2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-312S Kir2.3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-313S Kv3.1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-314S Nav1.7 Antibody 12 ug 888 0
SMC-315S TrpC4 Antibody 12 ug 888 0
SMC-316S TrpM7 Antibody 12 ug 888 0
SMC-317S Cav beta 1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-318S Cav beta 4 Antibody 12 ug 888 0
SMC-319S TrpV3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-320S HCN4 Antibody 12 ug 888 0
SMC-323S Slo2.2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-324S Slo2.1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-326S Slo3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-330S BK Beta 3a Antibody 12 ug 888 0
SMC-331S BK Beta 2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-332S Cav beta 2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-333S GluN2B/NR2B Antibody 12 ug 888 0
SMC-334S TrpV3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-335S Kv3.4 Antibody 12 ug 888 0
SMC-337S GluN2B/NR2B Antibody 12 ug 888 0
SMC-342S Nav1.8 Antibody 12 ug 888 0
SMC-343S TrpC7 Antibody 12 ug 888 0
SMC-344S TrpC5 Antibody 12 ug 888 0
SMC-399S Copper Transporting ATPase 2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-405S Cav3.1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-417S NALCN Antibody 12 ug 888 0
SMC-421S TARP Gamma2/Stargazin Antibody 12 ug 888 0
SMC-422S TARP Gamma2/4/8 (Stargazin) Antibody 12 ug 888 0
SMC-427S ASIC1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-456S VDAC1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-473S TASK1 Potassium Channel Antibody 12 ug 888 0
SMC-485S Nav beta2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-490S Nav beta3 Antibody 12 ug 888 0
SMC-491S Kir6.1 Antibody 12 ug 888 0
SMC-492S Kv3.2 Antibody 12 ug 888 0
SMC-493S GABA A Receptor Epsilon Antibody 12 ug 888 0
SMC-494S GABA A Receptor Alpha 5 Antibody 12 ug 888 0
SPC-403S ENaC alpha Antibody 12 ug 888 0
SPC-404S ENaC beta Antibody 12 ug 888 0
SPC-405S ENaC gamma Antibody 12 ug 888 0
SPC-502S Aquaporin 1 Antibody 12 ug 888 0
SPC-503S Aquaporin 2 Antibody 12 ug 888 0
SPC-504S Aquaporin 3 Antibody 12 ug 888 0
SPC-505S Aquaporin 4 Antibody 12 ug 888 0
SPC-700S Kir4.1 Antibody 12 ug 888 0

?

? ? ? ? StressMarq Biosciences Inc. 在2007年成立于加拿大维多利亚,是一家生物科技公司,专门从事试剂与试剂盒研究。我们有强大的国际经销商网络,主要为私人和公众客户提供经我们多次试验成功的试剂,服务范围遍及全球50多个国家。


? ? ? ? StressMarq公司的核心技术领域为细胞应激(尤其是热休克蛋白(HSP)领域,领先全球),离子通道,载体研究,同时在神经科学领域推出特有的具有生物活性的Tau蛋白与α-突触核蛋白。产品领域涉及到:细胞凋亡、细胞信号、通路和转运、细胞器标志物、热休克、神经生物学、神经科学、氧化应激、磷酸化运输等。StressMarq的优势在于提供四种独立的产品系列,分别涉及抗体、蛋白、酶联免疫吸附试验(ELISA)试剂盒及小分子领域。


? ? ? ? 作为StressMarq在中国的区域总代理,365bet怎么进_365bet玩法技巧_365bet买彩票安全码科技有限公司将为中国客户提供最全面的StressMarq产品与服务。

?

?


首页 公司简介 新闻中心 产品中心 特色产品 技术专栏 在线订购 联系我们

版权所有 365bet怎么进_365bet玩法技巧_365bet买彩票安全码科技有限公司

地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074

电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800

鄂ICP备10204150号

Abbkine Scientific???亚科因科技